سفارش تبلیغ
صبا

3 روانی

به خداحافظیِ تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم
ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ی ممنوع، ولی لب هایم
هر چه از طعمِ لب سرخ تو دل کند نشد
بی قرار توئم و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
هر کسی در دل من جایِ خودش را دارد
جانشین تو در این سینه، خداوند نشد
خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند
تا فراموش شود یادِ تو، هر چند نشد
من دهان باز نکردم که نرنجی از من
مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد
بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

 

سلام بر خدا

خدا دمت گرم

اون به فاجعه 16 خرداد 93

اینم به دیروز

اینم دوتاشون!!

سومیشون چی میخواد بگه!!!چی کار میخواد بکنه؟!بسه دیگه خدا

خستم..همه درهای دنیا و عقبی رو میشه بست اما در دهان خلق خدا رو نمیشه بست!

چی خلق کردی!...والا موندم چه کردم با این جماعت کودن ذهن کج فهمت دهن گشادت!

اوه اوه بسه....

خیلی واضح نوشتم

برا خودم نوشتم 

اینا باید بمونه

این حرف امروز و دیروز و پارسال نیست

26 سال حرفه که فقط دلیلش یه چیزه

حسادت

خدا خودت شاهدی من نکردم و نگفتم و صدها نه دیگه

اما خلق تو..........

متاسفم

اینا یه طرف

...


[ پنج شنبه 95/4/31 ] [ 10:15 صبح ] [ رسول ]