سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برنامه‌های هفته ترویج علم اعلام شد


 

 • برنامه‌های هفته ترویج علم اعلام شد

  به گزارش وب‌سایت انجمن ترویج علم ایران نامه‌های هفته ترویج علم با هدف اشاعه تفکر علمی در جامعه، هماهنگی میان نهادهای مروج علم، آموزش مروجان علم و مرور دستاوردها و تجربیات ترویجی و کاربردی ارزنده افراد حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه برگزار ­می‌شود.

  موضوع هفته ترویج علم سال 98 "ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین: آب و هوا و فرهنگ " انتخاب شده است تا امکان پیوند ترویج علم با دانش عمومی، بسترسازی زمینه­‌های ترویجی برای شناخت ظرفیت­‌های اقلیمی و فرهنگی کشور و جلب توجه عموم مردم به شناخت علمی محیط پیرامون خود و ترویج روش‌­های علمی فراهم شود.

  بر اساس اعلام انجمن ترویج علم ایران‌، برنامه‌های هفته ترو?ج علم در سال 1398 به شرح ز?ر است:

  روزاول: بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با محوریت "علم برای همه"، یکشنبه 19 آبان ماه 1398

  روز دوم: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه اقلیم، دوشنبه 20 آبان ماه 1398

  روز سوم: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه فرهنگ، سه‌شنبه 21 آبان ماه 1398

  روز چهارم: نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین، چهارشنبه 22 آبان ماه 1398

  روز پنجم: بیستمین دوره جایزه ترویج علم، پنجشنبه 23 آبان ماه 1398.