سفارش تبلیغ
صبا

درست مصرف کنیم

ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کم آبی مواجه می باشد رشد فزاینده جمعیت و نیاز به محصولات کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی مساله کم آبی را به گونه ای بسیار جدی فرا روی کشور قرارداده است . در واقع خشکسالی نیز به عنوان یک پدیده طبیعی همچون سایر پدیده های طبیعی به مدد دانش ، آگاهی ،برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش لبنی و کنترل می باشد و خسارت های ناشی ازآن را می توان به حداقل رساند. 
بحران آب و محدودیت منابع آب درحال حاضر برای بساری از کشورها و درآینده ای نزدیک برای کلیه کشورهای جهان به صورت یک معضل جدی می بایست مورد توجه قرار گیرد چرا که این محدودیت رشد و تعالی کشورها را می تواند تحت الشعاع قرار دهد .ازاین رو می بایست به دنبال مدیریت آب برای دوره های خشکسالی 
بود ، نه مدیریت آب در دوره های خشکسالی ؟ 
متاسفانه تاکنون در خشکسالی های گذشته به صورت مقطعی عمل کرده ایم .پرداخت خسارت به کشاورزان ،استفاده از راهکارهای کوتاه مدت آبرسانی و تلاش های دیگری ازاین دست به هیچ وجه کافی نبوده و جای برخورد جامع و همه جانبه همچنان خالی است . 
شدت و حجم خسارت ها و روند فزاینده ی آنها به گونه ای است که ایجاب می کند تدابیر موثرتر و اساسی تری به خصوص جهت پیشگیری این وقایع به عمل آورد . آمار و ارقامی که هر ساله از طرف وزارت کشور اعلام می شود خسارت های وارده به مزارع در باغ ها و تاسیسات شهری و روستایی ،خسارت های ناشی ازعدم پوش گیاهی ، جنگلی و مراتع ،مسایل و مشکل های مربوط به فرسایش خاک و هدر رفتن این سرمایه ی ، انهدام رویش گاه های طبیعی و منابع زیست محیطی که امید زیادی به احیای دوباره آن ها می باشیم ،سهم بالاتری از آمار رابه خود اختصاص می دهد ولی همیشه درحاشیه قرار گرفته اند.پس باید قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانیم و درحفظ آن بکوشیم .

 

سلام

متن بالا نتیجه گیری یک مقاله طولانی درخصوص مشکل کم آبی و خشکسالی کشور عزیزمان ایران است. برای مطالعه متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

حتما کلیک کنید. بیایید به سهم خودمان درست مصرف کنیم. مسئولین هم که هیچی->(آسوده باشید و شاد)

سه قرن فریاد هم بیخیال

سکوت الزامیست

 

اما ادامه مطلب هیچ ربطی به شما ندارد و صرفا تفکرات و اندیشه های پوچ و مشتی خاطرات و کنایات بیهوده نویسنده میباشد صرفا برای خودش

لطفا نخوانید:دی

ادامه مطلب...

[ دوشنبه 95/5/11 ] [ 5:51 عصر ] [ رسول ]